Kailash Manasarovar Children of Humla - KMCH

(Texten är uppdaterad i februari 2019)

KMCH är en ideell organisation verksam i Humla, en region i nordvästra Nepal. KMCH är registrerad vid District Administration Office i Humla och ansluten till Social Welfare Council i Kathmandu.

DSCN2670 - Kopia 350x263

KMCHs huvuduppgift är att stödja fattiga barns möjlighet till utbildning i Humla.

För att fattiga barn från bergsbyarna i Humla ska få gå i skola driver KMCH  ett skolhem i byn Yangar. Under 2018 bodde det 47 barn på skolhemmet, 28 flickor och 19 pojkar. De var från cirka 15 olika byar i Humla och var mellan 6 och 19 år. Barnen går i en kommunal skola i den närliggande byn Yalwang.  

Under 2018 har övervåningen på ett av våra hus färdigställts och inretts med sängar och kaminer  så att det nu till våren 2019 kan börja 20 nya barn på skolhemmet. Antalet barn blir då 67 stycken. Under 2018 har skolhemmet anslutits till en ny vattenkälla för den gamla hade börjat sina. Nu när det inte är problem med vattentillgången längre hoppas vi kunna bygga duschrum för barnen och några nya toaletter.  

Under åren 2008 och 2016 drev KMCH hälsokliniken Namkhyung Charity Clinic, NCC, i samarbete med klostret Namkha Khyung Dzong beläget i samma by som barnens skola. Kliniken var mycket uppskattad i Humla och konsultationerna och eventuell medicin var gratis.

År 2017 öppnade myndigheterna en hälsoklinik i anslutning till barnens skola varför NCC avvecklades. Detta var ett steg i en nödvändig och viktig process mot ett ökat myndighetsansvar för vitala samhällsfunktioner. 

Skolhemmet är basen för KMCHs verksamhet i Humla. Andra projekt kan startas enskilt eller i samarbete med andra föreningar i den mån särskilda medel och vid behov teknisk och administrativ kompetens kan erhållas.

Tidigare drev KMCH även vuxenundervisning i några byar. Verksamheten övertogs 2012 av myndigheterna. De har dock till vår besvikelse avvecklat densamma. 

KMCH har tidigare också stött ett litet hantverksprojekt i syfte att ge män och kvinnor mölighet till en inkomst och som ett sätt att bevara traditionellt hantverkskunnande. Det var inte lätt att sälja produkterna varför projektet nu är vilande. 5 Klädda för dans 1 650x433

KMCHs fokus är således på utbildning men kan även tänka sig att delta i projekt som bidrar till att öka försörjningsförmågan för befolkningen och att stärka det civila samhället i regionen. Det kan vara att tillsammans med myndigheterna och/eller andra NGOs starta projekt inriktade på att t.ex. utveckla jordbruket och att återplantera skog på områden som under en lång tid skövlats på sin skog etc. Ett steg i den riktningen är KMCHs för några år sedan startade Tree Planting Project (TPP), som inledningsvis har satsat på utbildning inom området och plantering av fruktträd vid skolhemmet och i några närliggande byar. Detta projekt kan förhoppningsvis inspirera till liknande projekt i området. KMCH har nu sett till att skaffa både kompetens och utrustning som kan bidraga till detta.

Vill Du stödja oss så läs mer under fliken Stöd KMCH. Där finns också kontaktuppgifter. Det går även att donera direkt via PayPal.

 Stöd KMCH

Hur kan jag stödja KMCHs verksamhet?

Föreningens verksamhet är helt beroende av sponsorer. Vi är tacksamma för stöd i alla former.

Medlemskap i föreningen kostar 100 kronor per år. Medlemskap erhålls inte automatiskt utan man måste ange intresse av att bli medlem. Ange då även postadress och/eller mailadress.

Nyhetsbrev får alla som önskar, varken gåva eller medlemskap krävs bara en anmälan om intresse med angivande av e-post adress. Anmäl Dig under fliken Nyhetsbrev. Nyhetsbreven kan även läsas på hemsidan.

KMCH Support Group har bankgironummer: 5604-4019 och organisationsnummer: 802437-1810.

Nu kan du även Swisha till KMCH Support Group. Vårt swish-nummer är: 123 412 51 91.

Vid betalning från utlandet: BIC-SWEDSESS IBAN-SE57 8000 0832 7990 4500 6518.

Betalningar kan även göras via PayPal nedan.

Betalningar kan också göras med Paypal nedan.

:

Vid frågor kontakta någon av oss i styrelsen: