Föreningar och företag som stödjer KMCH

KMCH Support Group får bidrag till sin verksamhet från andra än privatpersoner. Vi gläder oss även åt stöd från följande föreningar, stiftelser och företag.

Familjen Olofsson Stiftelse för Samhällsutveckling har under flera år bidragit med för verksamheten helt avgörande stöd.

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond, www.newhope.se, har under 2016, 2017 och 2018 givit oss stöd som har täckt våra kostnader för skolböcker, skriv- och ritmateriel, vi har även fått stöd till medicinkostnaderna för våra barn samt till fröer m.m. till vårt växthus och våra köksträdgårdar. 2017 fick vi även stöd till utbildning och plantor så vi kunnat planterar fruktträd vid skolhemmet. Vi är ytterst tacksamma för detta.

Denna vår, 2019, fick vi stöd från Water for all för att bygga nya toaletter vid skolhemmet. Antalet barn ökade då med 20 till 67 så nya toaletter var mycket önskade. Water for all drivs av frivilliga anställda vid Atlas Copco och Epiroc och stöds av de båda företagen.  

Advokatbyrån Fardnicklasson AB har under många år stött oss. Det har även Stefan Gagner på Web8 Universal som utan kostnad hjälper oss med att underhålla och arbeta inom ramen för den nuvarande strukturen på vår hemsida.

År 2016 fick vi även ett visst stöd från Omtanken Dalarna AB


Kostnader för fortsatta studier.
Barnen i KMCH kan läsa t.o.m. klass10 vid skolan i Yalbang. Vill de studera vidare så är det för flertalet Kathmandu som gäller. Bidrag till KMCH går till barnens uppehälle och skolgång i Yangar/Yalbang och inte till att täcka kostnader för eventuellt fortsatta studier. Vi försöker dock hjälpa de elever som vill fortsätta att studera med att hitta sponsorer som kan hjälpa till med att finansiera deras studier.

Föreningen Gatubarn i Nepal, www.gatubarnnepal.net, bekostar studierna i Kathmandu för två flickor från KMCH och Humla som vill bli sjuksköterska respektive läkare. Båda är långa och dyra utbildningar.

Familjen Olofsson Stiftelse för Samhällsutveckling stöder övriga studenter från skolhemmet. 

Vi TACKAR och ser fram emot fortsatt stöd och har en förhoppning om att kunna öka antalet givare ur denna grupp.