Vår historia

 

 

Punktvis om KMCHs start och framväxt

(Texten uppdaterad i februari 2019) 

VÅR HISTORIA

1999 – 2006

I maj 1999 var Hans på en resa i Tibet och Nepal med resebyrån Läs och Res. Efter att ha vandrat runt berget Kailash och rastat vid sjön Manasarovar lämnade gruppen Tibet och vandrade in i Humla i nordvästra Nepal. Gruppen tältade bl.a. utanför byn Yalbang på det ställe där barnens skola nu ligger. Då fanns ingen skolbyggnad men en bit upp i bergen låg ett kloster under uppförande.

Hans gick upp till klostret och bjöds på te av en ung munk vid namn Chembal. Adresser växlades men kontakterna blev sporadiska tills Chembal flyttade till ett kloster i Kathmandu. År 2005 började de kommunicera via e-post. Hans berättade om sitt fadderbarn i Tibet. Detta väckte Chembals intresse och han ville göra något för de fattiga barnen i Humla.

Eftersom Chembal är en ”doer” så fanns det redan hösten 2006 ett skolhem med sex barn från Humla i Kathmandu. I Humla var det oroligheter och någon fungerande skola fanns ej varför Kathmandu fick utgöra startpunkten för verksamheten. 

2007

Föreningarna KMCH i Nepal och KMCH Support Group i Sverige startas. Det befintliga skolhemmet överförs i KMCH Nepals regi. På sommaren fick barnen besök av gubbarna i KMCH Support Groups styrelse. 

Chembal anställde tre vänner från Humla att tillsammans med honom sköta skolhemmet. Alla studerade samtidigt till lärare och fick därmed sin utbildning bekostad av KMCH. Två av dessa har även varit lärare på KMCHs skolhem i Humla.

2008

Byrådet i byn Yangar i Humla avsätter mark för KMCHs eventuellt framtida skolhemsbyggnad. Pernilla och Jan Smith från KMCH Support Group besöker byn och väljer plats.

KMCH startar en hälsoklinik i samarbete med klostret Namkha Khyung Zong i byn Yalbang. Kliniken har sin lokal i klostret.

2009

KMCH startar ett skolhem i hyrda lokaler i byn Yangar i Humla och startar vuxenundervisning i byn. Denna var ett önskemål från kvinnorna i byn. Få av dem hade gått i skola.

2010

Alla barn i skolhemmet i Kathmandu flyttas till skolhemmet i byn Yangar där det nu bor 26 barn. KMCH startar undervisning för vuxna i ytterligare en by och bygger Humlas första växthus i anslutning till skolhemmet. Nytt besök av en grupp från KMCH SG.

2012

KMCH börjar bygga ett skolhem på den av byrådet avsatta marken. Där byggs också ett nytt, större växthus. Humlas myndigheter övertar ansvaret för vuxenutbildningen och utvidgar den till flera byar.

2013

Den nya skolhemsbyggnaden blir klar. Ett provisoriskt kök och en provisorisk samlingssal byggs. På skolhemmet bor det nu 47 barn.

2014 – 2016

Bekvämligheten för barnen och personalen ökas tack vare våningssängar, installation av värmekaminer i rummen, förbättrade tvätt- och hygienförhållanden m.m. Nytt kök och ny toalett byggs liksom en byggnad med fem rum i ett plan med bl.a. lektionssalar, kontor, lager och sovrum.

På skolhemmet bor det nu 47 barn och personal som består av platsansvarig med familj, kock med familj, två lärare som också undervisar i barnens skola , en lagerförman och en woodcutter. 

2017 - 2018

I januari 2017 öppnar myndigheterna en hälsoklinik nära våra barns skola. KMCH kan således avveckla sin klinik. En positiv utveckling. 

KMCH startar ett projekt för plantering av fruktträd. Fem personer från Humla skickas på kurs i Kathmandu. Plantering sker på skolhemmet och i närliggande byar. En av våra lärare går under hösten 2018 en kurs i Kathmandu i att starta och driva en plantskola.

En andra våning på det senast byggda huset påbörjas. Det innebär att antalet barn kommer att öka med cirka 20 stycken till våren 2019. Två nya toaletter och två duschrum planeras och kan förhoppningsvis börja byggas under 2019.

Vattenflödet från nuvarande källa har de senaste året minskat betydligt. Ledningar drogs till ny källa. Projektet var klart hösten 2018.

2019

Våren 2019 var en grupp från KMCH SG och besökte skolhemmet. Där bodde då 67 barn, 41 flickor och 26 pojkar. Vi kunde notera allt det positiva som hänt på skolhemmet och gick igenom vad som behövde göras för att förbättra levnadsförhållandena för alla på skolhemmet. Vi gav klartecken för att bygga duschrum och två nya toaletter. Vattnet till duscharna skall värmas upp av solceller. Toaletterna blev helt klara under hösten medan monteringen av solcellerna på duschrummets tak återstår. Detta får ske i början av 2020.

Våra barns skola fortsätter att utvecklas. Den är utsedd till den bästa kommunala och statliga skolan i s.k. ”Remote areas” och bland de 7 bästa i Nepal. Nu bedrivs undervisning t.o.m klass 12 i några ämnen. Jordbruksutbildning startar våren 2020.