Bakgrund

KAILASH MANASAROVAR CHILDREN OF HUMLA – KMCH

(Texten är uppdaterad i maj 2022.)

KMCH är en lokalt förankrad och demokratisk uppbyggd förening i Nepal. Den startades 2007 och har främst inriktat sig på att ge fattiga barn från distriktet Humla i Nepal möjlighet att gå i skola. 

KMCH är registrerad vid District Administration Office i Humla och ansluten till Social Welfare Council i Kathmandu. Initiativtagare till och ordförande i KMCH är den f.d. buddhistmunken Chembal Lama, som är från byn Yangar i Humla. Chembal bor sedan många år i Kathmandu, han har bildat familj och är företagare inom resebyråbranschen och säljer hantverk via nätet.

Chembal.halvfigur lg upplsning 263x350

KMCH Support Group i Sverige, startades också år 2007. Det är en ideell förening som är vän- och stödförening till KMCH i Nepal. KMCH Support Group har med stöd från intresserade privatpersoner, föreningar och företag hittills i huvudsak finansierat verksamheten i Nepal.  

 Humla ligger isolerat av Himalayas mäktiga bergstoppar i Nepals nordvästra hörn vid gränsen mot Tibet. I distriktet bor ca 50 000 invånare. Få människor letar sig dit om de inte bor i trakten eller är på pilgrimsfärd till Kailash eller Mansarovar. 

Humla kallas "Det gömda Himalaya". Det är ett av Nepals fattigaste distrikt. Vägarna är snarare stigar som ringlar sig utmed bergskanterna och transportmedlen är vanligtvis jak, get, åsna eller häst. Bruksredskapen är ytterst föråldrade, analfabetismen hög och tillgången till sjukvård är för de flesta mycket begränsad.  

Förändringar är dock på gång. Det byggs en väg in i Humla från den tibetanska gränsen. Den har nu nått till byn Kermi halvvägs mellan Tibet och Humlas huvudort Simikot. Så nu kan maten KMCH köper i Tibet transporteras till skolhemmet med lastbil. Det tar dock nog något eller några år till innan vägen från Tibet når Simikot och till att Humla får en vägförbindelse mad andra delar av Nepal.

Tröskningen med slagor på de platta taken har till stor del ersatts av mobila tröskverk och det har byggts många växthus under de senaste åren. Sedan flera år är det möjligt att använda internet i Simikot och mobiltelefon kan användas i flera byar. 

DSC01083 - Kopia 350x233 DSC01112 350x233

KMCH har en tydlig miljöprofil och alla projekt syftar till att främja en hållbar utveckling i distriktet. Föreningen samarbetar bl.a. med byrådet i Yangar, klostret Namkha Khyung Dzong, som är regionens kulturella centrum, med skolan i byn Yalbang och med de regionala myndigheterna i Humla.

KMCHs skolhem

KMCH driver ett skolhem i byn Yangar som ger barn från fattiga familjer möjlighet att gå i skola. På skolhemmet bodde 2021 67 barn, varav 36 flickor och 31 pojkar. De var mellan 6 och 19 år och går i en statlig skola i den närliggande byn Yalbang, på huvudvägen mellan Humlas huvudort Simikot och byn Yangar. 

KMCH hyrde vid starten 2007 lokaler för skolhemmet, först i Kathmandu och sedan 2009 i ett hyrt hus i byn Yangar. Våren 2010 flyttades barnen i skolhemmet i Kathmandu till Yangar. Hösten 2012 flyttades sedan verksamheten till en egen byggnad på mark som byrådet i Yangar redan 2008 hade avsatt för ändamålet. Byggnaden bestod av fyra rum i ett plan med en provisorisk köksbyggnad bredvid. På området, som ligger en bit från byn Yangar, hade KMCH med stöd av den schweiziska ingenjören Bastian Etter redan 2010 byggt toaletter och dragit fram vatten från en källa i bergen ovanför.

Alla husen 2019De senaste åren har flera investeringar gjorts. Nu finns det två tvåvåningsbyggnader innehållande sovrum för barn och personal, lektionssalar samt lager och kontor. Det finns värmekaminer i flertalet rum. Ett nytt kök byggdes år 2016. Då slutfördes även ett vatten- och hygienprojekt som lett till avsevärt förbättrade hygienmöjligheter. Under 2018 anslöts skolhemmet till en ny vattenkälla eftersom den gamla i princip hade sinat. Nu när vattenfrågan var löst kunde vi arbeta vidare med hygienfrågan. Under 2019 byggdes därför fyra duschrum vars vatten värms av solpaneler. Det byggdes även två nya toaletter. (På bilden syns båda våra boningshus och i fonden vårt kök.)

Under 2021 genomfördes flera investeringar. Barnen fick läslampor som både kan laddas via elnätet och med hjälp av solen. Det byggdes ett till växthus, bättre lagerlokaler för maten, vår kock fick en eldriven degblandare och vår ”woodcutter” en motorsåg. Det byggdes även nya staket runt våra fruktplanteringar.

Det känns bra att successivt kunna förbättra levnadsförhållandena för barnen och de anställda.  

Det finns nu två växthus och en köksträdgård. Skördarna från dessa ger viktiga vitaminer och variation till den annars ganska ensidiga kosten. Övrig mat inhandlas i Tibet eller i Humlas huvudort Simikot. I närområdet finns ingen mat för avsalu. Under de senaste åren har man planterat fruktträd för att på sikt kunna få ett ytterligare varierat kosthåll. Genom KMCHs Tree Planting Project (TPP) sprids kunskapen utanför skolhemmet. 

Vid vattenslangen 640x480 In the green house 640x425
Det enda tappstället för vatten fram till 2016.  Osäkert flöde och trångt. Arbete i växthuset.

I samarbete med det närliggande klostret Namkha Khyung Zong drev KMCH mellan 2008 och 2016 hälsokliniken Namkhyung Charity Clinic, NCC. Kliniken hade sina lokaler i klostret. Kliniken var välbesökt och all vård var gratis.

I början av 2017 öppnade myndigheterna i Humla en hälsoklinik i anslutning till barnens skola. Detta innebar att KMCH kunde avveckla NCC och koncentrera sig på skolhemmet. Detta är en utveckling som vi bejakar. Det är viktigt att basala samhällsfunktioner som t.ex. hälsovården drivs av ansvariga myndigheter om än finansieringen i huvudsak sker via NGOs. 

Skolhemmet  är det projekt som KMCH Support Group prioriterar. För att starta andra viktiga projekt krävs särskilda medel och stöd med bl.a. administrativ och teknisk kompetens. 

KMCH har, inom ramen för idén hjälp till självhjälp, initierat och inspirerat till byggandet av växthus. KMCH drev tidigare vuxenutbildning och ett litet hantverksprojekt. Vuxenutbildningen övertogs år 2012 av myndigheterna, som sedan har avvecklat den. Hantverksprojektet är vilande.

KMCH har under flera år frågat varför det inte finns någon undervisning i jordbruk och boskapsskötsel vid barnens skola. Till vår glädje startades det under våren 2021 en jordbruksutbildning vid skolan. Vi hoppas att vårt trädplanteringsprojekt -TPP - kan komma att samverka med denna. KMCH hoppas även kunna initiera/påverka myndigheterna och andra föreningar till att starta projekt för återplantering av skog i Humla.

Behoven är stora i denna fattiga och eftersatta region. Engagemang och vilja till förändring finns hos befolkningen. Vad de behöver för att fortsätta förändringsarbetet är stöd i form av pengar och kompetens inom olika områden. 

Jordbruk A 640x360 Tröskning Kopia 600x399 
 Plöjning med jakar är möjligt på de lite större fälten.  Mobila tröskmaskiner har till stor del ersatt tröskning med slaga.

 

Stöd KMCH

Hur kan jag stödja KMCHs verksamhet?

Föreningens verksamhet är helt beroende av sponsorer. Vi är tacksamma för stöd i alla former.

Medlemskap i föreningen kostar 100 kronor per år. Medlemskap erhålls inte automatiskt utan man måste ange intresse av att bli medlem. Ange då även postadress och/eller mailadress.

Nyhetsbrev får alla som önskar, varken gåva eller medlemskap krävs bara en anmälan om intresse med angivande av e-post adress. Anmäl Dig under fliken Nyhetsbrev / Prenumeration. Nyhetsbreven kan även läsas direkt på hemsidan.

Stöd till KMCH Support Group kan betalas in på :

Bankgironummer: 5604-4019, 

Bankkonto på Swedbank83279 904 500 6518 (de fem första siffrorna är clearingnumret) eller på

Swishnummer: 123 412 51 91.

Om man vill göra stående överföringa så görs det via vårt bankkontonummer.

Vid betalning från utlandet: BIC-SWEDSESS IBAN-SE57 8000 0832 7990 4500 6518.

Betalningar kan även göras via PayPal nedan.

Vid frågor kontakta någon av oss i styrelsen:

Kontakta oss

KMCH Support Group i Sverige

Namn Telefon Email
Pernilla Smith  
Eddy Sandberg +46 8 560 316 50
Richard Sjöberg +46 70 538 05 32
Ann Norrby  +46 727 40 95 52
Italo Pilotti +46 8 720 31 15 italo.pilotti@gmail.com
Pär Nord +46 70 539 84 72
Karl Sandberg  
Lennart Lund  
     
Kontakta även styrelsen på   i

 

KMCH i Nepal

Namn Telefon Email
Chembal Lama +977 984 156 38 72
 

 

DSC01460 500x331 Anton Italo 600x450

På bilden ovan ses de äldre herrarna i styrelsen på besök i Humla 2011. Från vänster Pär, Italo, Richard, Eddy och Hans.

Ovan till höger ses Anton med pappa Italo.

 

Underkategorier

Projekt Humla: Ett byutvecklingsprojekt i distriktet Humla i nordvästra Nepal

Humla

Humla ligger i nordvästra Nepal. Det är det högst belägna (ca 1 500 m – 7 300 m), det fattigaste och minst utvecklade av landets 75 distrikt. Befolkningen i Humla uppgår till ca 50 000, varav ca 10 000 tibetansk-talande buddhister (Bothias) och övriga är nepalesisk-talande hinduer (Chetris).

Humlaborna lever i små byar omgivna av terrassodlingar på Himalayas branta sluttningar. Det isolerade läget och fattigdomen i ett hårt bergslandskap gör att människorna endast har det allra nödvändigaste för överlevnad. Humla saknar ännu vägar och kan endast nås till fots eller med små flygplan, som kan landa på en liten bana mellan bergen. Området kallas "Det Gömda Himalaya". 

Livet i Humla handlar om överlevnad dag för dag. Jordbruk och boskapsskötsel är den viktigaste sysselsättningen, trots att endast 2 % av marken kan användas för jordbruk. Vintertid är de höga passen snöklädda och stigarna ofta stängda månader i streck. Odlingssäsongen är kort. Översvämningar till följd vårflod och monsunregn skapar ofta problem.

De statliga serviceinsatserna i Humla är bristfälliga. Här saknar ännu flertalet skolutbildning och de som har tillgång till grundläggande hälsovård utanför huvudorten Simikot är få. På grund av detta och de tidigare våldsamma politiska konflikterna i landet, där bergstrakterna varit särskilt utsatta, har många Humlabor förblivit analfabeter och många barn lider fortfarande av undernäring.

KMCH

KMCH, som är en förkortning av Kailash Manasarovar Children of Humla, är en demokratiskt uppbyggd ideell förening, vars huvudsakliga syfte är att ge fattiga barn från Humla möjlighet att gå i skola men även att stödja utvecklingen av hälsovården, försörjningsmöjligheterna och det civila samhället i Humla. KMCH är registrerad vid District Administration Office i Humla och vid Social Welfare Council i Kathmandu. Initiativtagare och ordförande i KMCH i Nepal är buddhist munken Chembal Lama.

KMCHs verksamhet är för närvarande koncentrerad kring byarna Yangar och Yalwang, som ligger i det s.k. Övre Humla, vars invånare i huvudsak är buddhister och av tibetanskt ursprung s.k. Bothias.

KMCH Support Group är en svensk ideell förening vars syfte främst är att finansiellt stödja KMCHs verksamhet i Nepal.

KMCHs nuvarande verksamhet

Ett barnhem/skolhem i byn Yangar

År 2007 startade KMCH ett barnhem i Kathmandu för barn från Humla. Härigenom bereddes några fattiga barn möjlighet att gå i skola. Våren 2010 flyttade de då 17 barnen i Kathmandu till ett barnhem/skolhem i byn Yangar i Humla. För att barnen inte skulle tappa sin förankring i kulturen i Humla var det angeläget att barnens vistelse i Kathmandu skulle bli så kortvarig som möjligt. I barnhemmet i Yangar, som startades våren 2009, bor nu 35 barn i hyrda lokaler. Barnen går i en statlig skola i grannbyn Yalwang. Barnen skulle inte ha fått möjlighet att gå i skola utan hjälp från KMCH.

Barn i och utanför barnhemmet

Namkhyung Charity Clinic (NCC)

KMCH driver sedan 2008 en hälsoklinik i samarbete med klostret Namkha Khuyng Dzong i byn Yalwang i Humla. Kliniken, som har sin lokal i klostret, förestås av en manlig sjuksköterska bördig från Humla. Kliniken är i princip öppen sju dagar i veckan. Den är mycket uppskattad bland invånarna i de närliggande byarna. Dagligen kommer omkring 10 – 15 personer och söker vård.  Vården är gratis.

NCC är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och behöver medicinsk utrustning och har behov av hjälp med att kontinuerligt fylla på medicinförrådet. Vi söker även kontakt med läkare och tandläkare för regelbundna besök på vår klinik.

 

KMCHs vuxengrupp i byn Yangar, Humla, hösten 2010.  NCC - Vår sjuksköterska framför medicinskåpet                           

Vuxenutbildning

KMCH bedriver vuxenundervisning på kvällstid i byarna Yangar och Tumkot. I båda byarna är det mellan 20 och 30 vuxna, mest unga kvinnor, som deltar i grundläggande ABC- och matematikundervisning. Undervisningen pågår ca en timme, sex kvällar i veckan under främst höst och vinter då jordbruket inte kräver all tid av de vuxna. KMCH har för året 2012 en överenskommelse med Education Office i Humla att de skall stå för KMCHs kostnader för vuxenundervisningen i berörda byar. På sikt hoppas KMCH att kunna starta vuxenundervisning i flera byar i samarbete med Education Office.

 Hantverksprojekt

Sedan hösten 2009 driver KMCH ett hantverksprojekt i liten skala. Några kvinnor i byn Yangar har avlönats för att på traditionellt vis handväva vackra textilier, som har sytts upp till väskor och bordstabletter i Kathmandu, och sålts i Sverige eller till turister i Nepal. Vi hoppas kunna köpa symaskiner till Humla så att mer av tillverkningen kan ske där.

Växthusodling

Under 2010 byggde KMCH det första växthuset i Humla. Det ligger i anslutning till barnhemmet och har det trots sitt lilla format gett god skörd och viktiga vitaminer till barnens kosthåll.  Vi hoppas att detta pilotväxthus skall inspirera till många fler.  

KMCHs vision

KMCH vision är att bygga ett kunskaps-, hantverks- och hälsocenter i anslutning till byarna Yangar och Yalwang några dagsmarscher från huvudorten Simikot i Humla. Byrådet i Yangar har avsatt mark för ändamålet.

I visionen ingår ett barnhem/skolhem för ca 40 - 50 barn inkluderande lokaler för vuxenutbildning, hantverk, turism och annan verksamhet som kan bredda försörjningsbasen för invånarna i distriktet och utveckla av det civila samhället.  Vi planerar också att på sikt starta projekt för återplantering av skog, växthusodling, kompostering, energiproduktion m.m.

I vår vision ingår även att bygga mer ändamålsenliga lokaler för hälsocentret NCC. Vi räknar med att NCC även i fortsätt kommer att ligga i eller i anslutning till klostret Namkha Khyung Dzong i byn Yalwang där NCC i dag har sina lokaler.

 Gradvis uppbyggnad

Vi planerar en stegvis uppbyggnad av verksamheten. Den inledande första fasen omfattar ett hem för minst våra nuvarande 35 barn inklusive kök, hygienbyggnader, mat- och samlingssal samt lokaler för personal och lager. Samlingssalen är tänkt att vid behov fungera även för bygemenskapens samlingar, för information och för hantverk m.m.

Vi har fått medel så att byggnationen av det nya skolhemmet kunde startas under våren 2012. Vi har fått 80 000 SEK för detta ändamål men behöver ytterligare medel för att färdigställa det planerade skolhemmet med åtta rum i två våningar. Vi behöver även medel för ny spis, nya möbler, sängar, sängkläder, köksutrustning etc. Totalt krävs ytterligare minst cirka 50 000 SEK för att vi helt skall kunna slutföra denna första fas av projektet.

Det är möjligt att bygga i Humla under perioden mars och november. Övriga tider hindrar snö och kyla alla möjligheter till byggnadsarbete utomhus. Det finns inte tillgång till maskiner utan alla moment måste utföras av människor eller djur. Eftersom de som skall utföra arbetet samtidigt skall sköta sina jordbruk och sina djur så begränsar det ytterligare den tid som våra "byggnadsarbetare" kan ställa till KMCHs förfogande.

Vårt syfte är att på sikt försöka etablera ett kulturellt utbyte mellan regionen Humla och Sverige. Klostret är berett att samarbeta och kan hjälpa oss med att sprida information om kultur, religion och seder i Humla.