Stöd KMCH

Hur kan jag stödja KMCHs verksamhet?

Föreningens verksamhet är helt beroende av sponsorer. Vi är tacksamma för stöd i alla former.

Medlemskap i föreningen kostar 100 kronor per år. Medlemskap erhålls inte automatiskt utan man måste ange intresse av att bli medlem. Ange då även postadress och/eller mailadress.

Nyhetsbrev får alla som önskar, varken gåva eller medlemskap krävs bara en anmälan om intresse med angivande av e-post adress. Anmäl Dig under fliken Nyhetsbrev / Prenumeration. Nyhetsbreven kan även läsas direkt på hemsidan.

Stöd till KMCH Support Group kan betalas in på :

Bankgironummer: 5604-4019, 

Bankkonto på Swedbank83279 904 500 6518 (de fem första siffrorna är clearingnumret) eller på

Swishnummer: 123 412 51 91.

Om man vill göra stående överföringa så görs det via vårt bankkontonummer.

Vid betalning från utlandet: BIC-SWEDSESS IBAN-SE57 8000 0832 7990 4500 6518.

Betalningar kan även göras via PayPal nedan.

Vid frågor kontakta någon av oss i styrelsen: