Det nya skolhemmet växer fram

(Texten reviderad 2019-11-28. Bilderna dock ännu från  2016.)

Sommaren 2008 avsatte byrådet i Yangar mark för KMCHs blivande skolhem m.m. Sommaren 2009 var den schweiziske ingenjören Bastian Etter där och ledde arbetet med att dra fram en vattenledning från en källa i bergen. Sommaren 2010 byggdes en toalett. Båda dessa aktiviteter bekostades av Bastian Etter. Sommaren 2011 insamlades stenar för bygget och det utfördes viss markberedning så att man sommaren 2012 kunde börja bygga. 

Under hösten 2012 färdigställdes ett hus med fyra rum i ett plan. Köket var i en provisorisk byggnad vid sidan av skolhemmet. Under hösten flyttades verksamheten från de hyrda lokalerna ibyn till det nya skolhemmet. Det blev mycket trångt i avvaktan på medel så att vi skulle kunna bygga fyra rum till i ett andra plan. Även ett nytt växthus byggdes under hösten 2012.  Barnen hann uppleva en snörik december innan de vandrade hem för vinterlov.

Under våren 2013 började man bygga en andra våning med fyra rum på skolhemmet. Den blev klar före sommaren med både belysning och plåttak. Plåttaket hade fraktats från Tibet på jakryggar. Elektriciteten kommer från ett litet vattenkraftverk alldeles norr om Yangar. I princip allt byggnadsmaterial utom plåttaket har hämtats från närområdet. I anslutning till köket byggdesen provisorisk samlingssal. I och med de fyra nya rummen kunde KMCHta emot 12 nya barn. Antalet barn var hösten 2015 47 stycken, 28 flickor och 19 pojkar. Barnen sover i fem av rummen och personalen i de andra tre.

Under våren 2014 byggdes våningssängar i rummen så att barnen inte behövde sova på golvet. Även med våningssängar är det trångt om man sover upp till nio till tio barn i rum på drygt 15 kvm. Under våren 2014 byggdes ett nytt hus med fem rum i ett plan. Dessa rum är något större än i det första huset. Två av rummen skall användas som lektionssalar. Övriga rum skall inrymma lager, kontor och avlasta det andra huset så att barnen inte skall behöva sova så trångt, även om de själva inte tycker att de bor speciellt trångt.

Bildserien nedan innehåller nu även några bilder från vårt besök i juli 2014. De visar hur de båda husen såg ut då, en interiör från ett av flickornas rum, Pär som har lektion i en av de nya lektionssalarna, Naki och Chembal vid slangen där allt vatten hämtas och när Sussie leker med några av flickorna.

Vid vårt besök i juli 2014 ansåg vi att vi snarast borde försöka förbättra hygienförhållandena vid skolhemmet. Allt vatten kom ur en vanlig trädgårdsslang. Det var obekvämt och trångt vid diskning, vid tvätt av kläder och vid skötsel av den personliga hygienen. Vidare var toaletterna för få. På eftersommaren 2014 fick vi ett investeringsbidrag, så att vi skulle kunna förbättra både tvättmöjligheterna och till att bygga två nya toaletter. Under hösten 2014 kunde vidare den planerade investeringen av kaminer i barnens rum genomföras liksom att fortsätta bygget av det nya huset.

Det blev inte så mycket gjort på vatten- och hygienprojektet under hösten 2014 för vintern kom tidigt och en del av byggnadsmaterialet förblev p.g.a. snöhinder liggande vid gränsen till Tibet.

Under våren 2015 började arbetet med vatten- och hygienprojektet och färdigställandet av det nya huset återupptogs.  Det beslutades även att, när det för en gångs skull fanns tillgång till en grävmaskin, bygga en anslutningsväg upp till skolhemmet från den stora väg som är under byggnad mellan den tibetanska gränsen och Simikot. Den senare har på många sträckor ersatt de smala stigar som hittills varit förhärkande i distriktet. I samband med byggandet av anslutningsvägen skapades även en ny plan yta för barnens lek och bollspel.

Vi kan konstatera att mycket har hänt under 2015. Vattenprojektet är nu i princip klart liksom det nya huset som har fått rappning på både ut och insida. Här återstår som syns av bilderna en del inredningsarbete. De nya toaletterna är klara liksom tappstället för vatten alldeles utanför toaletten. Vattensystemet försörjs av en 18 000 liters vattentank.

I september 2015 besökte KMCH-medlemmarna Anders och Susanne skolhemmet. Deras nya bilder ses efter bilden på grävmaskinen.

Nästa stora projekt är bygga ett permanent kök. På sikt kan även ingå byggandet av ett andra växthus, ett stall för våra getter m.m.  

 I månadsskiftet oktober november 2016 var en grupp från KMCH Support Group och besökte skolhemmet. Då var det nya köket klart och vi fick träffa den nya kocken med familj. De bor i ett rum i anslutning till köket. Vi gjorde de obligatoriska besöken i skolan och på klostret där vi har vår hälsoklinik, NCC. Det är alltid lika rörande att träffa alla barn och de som arbetar på skolhemmet. Vi bjuds alltid på sång och dans och glada miner när vi kommer.

Våra barns skola i Yalbang var utsedd till Humlas bästa skola under 2016. Skolan hade även det bästa resultatet av Humlas skolor bland de elever som gick ut klass 10. Det var tredje gången vi träffade skolans rektor och vi är imponerade av hans kompetens och engagemang. Skolan har nu 325 elever, varav 53 % är flickor. Antalet lärare är 19, varav 4 är kvinnor. KMCH betalar två lärarlöner, myndigheterna åtta och andra NGOs nio lärarlöner.

Vi gick igenom lokaliteterna på skolhemmet och diskuterade behovet av nya investeringar. Det är ganska omfattande investeringar som behövs för att uppnå den bekvämlighet som vi önskar att våra barn och anställda skall ha. En nivå som ändå kommer att vara långt under den vi anser vara ett absolut minimum hos oss.  
De nya bilderna börjar med en grupp flickor klädda för dans.  

Under år 2017 började man bygga en andra våning på det nya huset. Det skulle göra det möjligt att ta in 20 nya barn samt får bättre lokaler för undervisning, måltider mm. Den nya våningen blev helt klar med inredning i form av sängar, kaminer mm hösten 2018. Under våren 2019 ökades antalet barn från 47 till 67 varav 41 är flickor och 21 pojkar.

Samma vår startade vi vårt Tree Planting Project (TPP) genom att skicka en grupp från Humla till Kathmandu för att få utbildning i att sköta och plantera fruktträd. Vi köpte också in plantor av äppelträd för plantering kring skolhemmet och i närliggande byar.  Under 2018 var en av våra lärare på skolhemmet i Kathmandu för att få utbildning i att driva och sköta en plantskola. Nu arbetar han med en sådan några timmar per dag och ansvarar för planteringar i anslutning till skolhemmet och i byn Yangar. Vi ser detta som en möjlig framtida försörjningskälla i området vid sidan av det ordinarie jordbruket.  

Under 2018 anslöts skolhemmet till en ny vattenkälla längre upp i berget än den hittillsvarande som hade börjat sina. Vi fick ledningarna av myndigheterna men betalade grävning och nedläggning av rören själva. Nu har vi en trygg vattenförsörjning.

Våren 2019 var en grupp från KMCH SG och besökte skolhemmet. Vi kunde notera allt det positiva som hänt på skolhemmet och gick igenom vad som vi behövde göra för att förbättra levnadsförhållandena för alla på skolhemmet. Vi gav klartecken för att bygga duschrum och en ny toalett. Vattnet till duscharna skall värmas upp av solceller. Toaletten blev helt klar under hösten medan monteringen av solcellerna på duschrummets tak återstår i skrivande stund. (= December 2019).  

Våra barns skola fortsätter att utvecklas. Den är utsedd till den bästa kommunala och statliga skolan i s.k. ”Remote areas” och bland de 7 bästa i Nepal. Nu bedrivs undervisning t.o.m klass 12 i några linjer. Jordbruksutbildning startar våren 2020.

Nya bilder införs senare. 

Det gamla skolhemmet

Vid starten i Humla 2009  hyrde KMCH ett hus i en husgrupp strax utanför byn Yangar. Barnen sov i köket och i ett stort rum som också fungerade som lek- och läxläsningsrum. Personalen och de äldre barnen samsades i två mindre rum. Vatten tog från en slang utanför huset.

Hösten 2012 flyttade verksamheten till det nya skolhemmet.

 

Namkhung Charity Clinic

I samarbete med  det närliggande klostret Namkha Khyung Zong drev KMCH mellan åre 2008 och 2017 hälsokliniken Namkhyung Charity Clinic, NCC. Kliniken hade sina lokaler i klostret och förestogs av en manlig sjuksköterska bördig från Humla. Kliniken var välbesökt och all vård var gratis. 2017 öppnade myndigheterna en hälsoklinik nära våra barn skola. Finansieringen sker av några NGOs men ansvaret för driften har myndigheterna. En positiv utveckling som gjorde att vi kunde avveckla vår klinik och helt koncenterar oss på skolhemmet.