Några fakta om Nepal och Humla

Det har visat sig att tiden för att uppdater denna flik med en mer bred information om Humla och Nepal inte finns. Därför kommer denna flik att vara tom en tid nu. Vi hänvisar den intresserade till alternativa källor på nätet och till nepalesiska tidningar. 

Hans Alm