Bakgrund

KAILASH MANASAROVAR CHILDREN OF HUMLA – KMCH

(Texten är uppdaterad i januari 2020.)

KMCH är en lokalt förankrad och demokratisk uppbyggd förening i Nepal. Den startades 2007 och har främst inriktat sig på att ge fattiga barn från distriktet Humla i Nepal möjlighet att gå i skola. 

KMCH är registrerad vid District Administration Office i Humla och ansluten till Social Welfare Council i Kathmandu. Initiativtagare till och ordförande i KMCH är den f.d. buddhistmunken Chembal Lama, som är från byn Yangar i Humla. Chembal bor sedan många år i Kathmandu, han har bildat familj och är företagare inom resebyråbranschen och säljer hantverk via nätet.

Chembal.halvfigur lg upplsning 263x350

KMCH Support Group i Sverige, startades också år 2007. Det är en ideell förening som är vän- och stödförening till KMCH i Nepal. KMCH Support Group har med stöd från intresserade privatpersoner, föreningar och företag hittills i huvudsak finansierat verksamheten i Nepal.  

 Humla ligger isolerat av Himalayas mäktiga bergstoppar i Nepals nordvästra hörn vid gränsen mot Tibet. I distriktet bor ca 50 000 invånare. Få människor letar sig dit om de inte bor i trakten eller är på pilgrimsfärd till Kailash eller Mansarovar. 

Humla kallas "Det gömda Himalaya". Det är ett av Nepals fattigaste distrikt. Vägarna är snarare stigar som ringlar sig utmed bergskanterna och transportmedlen är vanligtvis jak, get, åsna eller häst. Bruksredskapen är ytterst föråldrade, analfabetismen hög och tillgången till sjukvård är för de flesta mycket begränsad.  

Förändringar är dock på gång. det byggs en väg in i Humla från den tibetanska gränsen. Den har nu nått till byn Kermi halvägs mellan Tibet och Humlas huvudort Simikot. Så nu kan maten KMCH köper i Tibet transporteras till skolhemmet med lastbilar. Det tar dock nog bra många år innan Humla får en vägförbindelse med andra delar av Nepal.

Tröskningen med slagor på de platta taken har till stor del ersatts av mobila tröskverk och det har byggts många växthus under de senaste åren. Sedan flera år är det möjligt att använda internet i Simikot och mobiltelefon kan användas i flera byar. 

DSC01083 - Kopia 350x233 DSC01112 350x233

KMCH har en tydlig miljöprofil och alla projekt syftar till att främja en hållbar utveckling i distriktet. Föreningen samarbetar bl.a. med byrådet i Yangar, klostret Namkha Khyung Dzong, som är regionens kulturella centrum, med skolan i byn Yalbang och med de regionala myndigheterna i Humla.

KMCHs skolhem

KMCH driver ett skolhem i byn Yangar som ger barn från fattiga familjer möjlighet att gå i skola. På skolhemmet bodde 2019 67 barn, varav 41 flickor och 26 pojkar. De var mellan 6 och 19 år och går i en statlig skola i den närliggande byn Yalbang, på huvudvägen mellan Humlas huvudort Simikot och byn Yangar. 

KMCH hyrde vid starten 2007 lokaler för skolhemmet, först i Kathmandu och sedan 2009 i ett hyrt hus i byn Yangar. Våren 2010 flyttades barnen i skolhemmet i Kathmandu till Yangar. Hösten 2012 flyttades sedan verksamheten till en egen byggnad på mark som byrådet i Yangar redan 2008 hade avsatt för ändamålet. Byggnaden bestod av fyra rum i ett plan med en provisorisk köksbyggnad bredvid. På området, som ligger en bit från byn Yangar, hade KMCH med stöd av den schweiziska ingenjören Bastian Etter redan 2010 byggt toaletter och dragit fram vatten från en källa i bergen ovanför.

Alla husen 2019De senaste åren har flera investeringar gjorts. Nu finns det två tvåvåningsbyggnader innehållande sovrum för barn och personal, lektionssalar samt lager och kontor. Det finns värmekaminer i flertalet rum. Ett nytt kök byggdes år 2016. Då slutfördes även ett vatten- och hygienprojekt som lett till avsevärt förbättrade hygienmöjligheter. Mycket återstår dock för att vi skall uppnå en bra bekvämlighet. Under 2018 anslöts skolhemmet till en ny vattenkälla eftersom den gamla i princip hade sinat. Nu när vattenfrågan var löst kunde vi arbeta vidare med hygienfrågan. Under 2019 byggdes därför fyra duschrum vars vatten värms av solpaneler. Det byggdes även två nya toaletter. (På bilden syns båda våra boningshus och i fonden vårt kök.)

Barnen sköter ett växthus och två köksträdgårdar. Skördarna från dessa ger viktiga vitaminer och variation till den annars ganska ensidiga kosten. Övrig mat inhandlas i Tibet eller i Humlas huvudort Simikot. I närområdet finns ingen mat för avsalu. Under 2017 och 2018 han man planterat fruktträd för att på sikt kunna få ett ytterligare varierat kosthåll. Genom KMCHs Tree Planting Project (TPP) sprids kunskapen utanför skolhemmet. 

Vid vattenslangen 640x480 In the green house 640x425
Det enda tappstället för vatten fram till 2016.  Osäkert flöde och trångt. Arbete i växthuset.

I samarbete med det närliggande klostret Namkha Khyung Zong drev KMCH mellan 2008 och 2016 hälsokliniken Namkhyung Charity Clinic, NCC. Kliniken hade sina lokaler i klostret. Kliniken var välbesökt och all vård var gratis.

I början av 2017 öppnade myndigheterna i Humla en hälsoklinik i anslutning till barnens skola. Detta innebar att KMCH kunde avveckla NCC och koncentrera sig på skolhemmet. Detta är en utveckling som vi bejakar. Det är viktigt att basala samhällsfunktioner som t.ex. hälsovården drivs av ansvariga myndigheter om än finansieringen i huvudsak sker via NGOs. 

Skolhemmet  är det projekt som KMCH Support Group prioriterar.  För att starta andra viktiga projekt krävs särskilda medel och stöd med bl.a. administrativ och teknisk kompetens. 

KMCH har, inom ramen för idén hjälp till självhjälp, initierat och inspirerat till byggandet av växthus. KMCH drev tidigare vuxenutbildning och ett litet hantverksprojekt. Vuxenutbildningen övertogs år 2012 av myndigheterna, som sedan har avvecklat den. Hantverksprojektet är vilande.

KMCH har förhoppningar om att kunna initiera/påverka myndigheterna i Humla och andra föreningar till att starta projekt för återplantering av skog samt undervisning i jordbruk och boskapsskötsel m.m i barnens skola. Till vår glädje kommer det till våren 2020 att starta en jordbruksutbildning vid skolan. Vårt nyligen startade projekt avseende plantering av fruktträd vid skolhemmet kanske på sikt även kan inspirera till ett projekt för återplantering av skog. 

Behoven är stora i denna fattiga och eftersatta region. Engagemang och vilja till förändring finns hos befolkningen. Vad de behöver för att fortsätta förändringsarbetet är stöd i form av pengar och kompetens inom olika områden. 

Jordbruk A 640x360 Tröskning Kopia 600x399 
 Plöjning med jakar är möjligt på de lite större fälten.  Mobila tröskmaskiner har till stor del ersatt tröskning med slaga.

 

Stöd KMCH

Hur kan jag stödja KMCHs verksamhet?

Föreningens verksamhet är helt beroende av sponsorer. Vi är tacksamma för stöd i alla former.

Medlemskap i föreningen kostar 100 kronor per år. Medlemskap erhålls inte automatiskt utan man måste ange intresse av att bli medlem. Ange då även postadress och/eller mailadress.

Nyhetsbrev får alla som önskar, varken gåva eller medlemskap krävs bara en anmälan om intresse med angivande av e-post adress. Anmäl Dig under fliken Nyhetsbrev / Prenumeration. Nyhetsbreven kan även läsas direkt på hemsidan.

Stöd till KMCH Support Group kan betalas in på :

Bankgironummer: 5604-4019, 

Bankkontonummer: 8327-9,904 500 651-8 eller på

Swishnummer: 123 412 51 91.

Om man vill göra stående överföringa så görs det via vårt bankkontonummer.

Vid betalning från utlandet: BIC-SWEDSESS IBAN-SE57 8000 0832 7990 4500 6518.

Betalningar kan även göras via PayPal nedan.

Betalningar kan också göras med Paypal nedan.


Vid frågor kontakta någon av oss i styrelsen:

Kontakta oss

KMCH Support Group i Sverige

Namn Telefon Email
Hans Alm +46 8 560 324 77
Eddy Sandberg +46 8 560 316 50
Richard Sjöberg +46 70 538 05 32
Ann Norrby  
Italo Pilotti +46 8 720 31 15 italo.pilotti@gmail.com
Pär Nord +46 70 539 84 72
Anton Pilotti  
Gustav Nord   g
Emely Claesson   e
Kontakta även styrelsen på   i

 

KMCH i Nepal

Namn Telefon Email
Chembal Lama +977 984 156 38 72
 

 

DSC01460 500x331 Anton Italo 600x450

På bilden ovan ses de äldre herrarna i styrelsen på besök i Humla 2011. Från vänster Pär, Italo, Richard, Eddy och Hans.

Ovan till höger ses Anton med pappa Italo och till höger Gustav.

 Gustav 500x333